Dell Protection Dell Protection

Vítame Vás

Vítame Vás

Vitajte na internetovej stránke reklamácií súvisiacich s ochranou proti náhodnému poškodeniu spojenému s krádežou Táto stránka bude vaším sprievodcom v procese uplatnovania nárokov na náhradu škody v prípade krádeže vášho výrobku znacky Dell.

Podanie žiadosti v 4 jednoduchých krokoch:

Proces podania reklamácie s ohladom na ochranu proti náhodnému poškodeniu spojenému s krádežou je vypracovaný tak, aby bol jednoduchý a bezproblémový.Ak chcete úspešne podat žiadost o náhradu, postupujte podla štyroch jednoduchých krokov uvedených nižšie.

Krok 1
Prejdite na stránku „Žiadost o náhradu škody“ a precítajte si pokyny

Krok 2
Vyplnte on-line formulár žiadosti o náhradu škody

Upozornenie:Pred vyplnením formulára sa presvedcte, ci máte k dispozícii servisné císlo uvedené na štítku / výrobné císlo vášho systému (uvedené na origináli faktúry od spolocnosti Dell alebo na osvedcení o ochrane proti náhodnému poškodeniu spojenému s krádežou), alebo císlo poistnej zmluvy ochrany proti náhodnému poškodeniu spojenému s krádežou, ktoré možno nájst na osvedcení o ochrane proti náhodnému poškodeniu spojenému s krádežou.

Krok 3
Pripojte kópiu policajnej správy a všetky dalšie doplnujúce dokumenty, ktoré poskytujú dôkaz o násilnom vniknutí alebo prepadnutí (napríklad faktúra za vykonanú opravu, prehlásenie svedkov, fotografické dôkazy).

Krok 4
Stlacte ODOSLAT. Formulár žiadosti o náhradu škody môžete tiež vytlacit a zaslat faxom spolu s ostatnými dokumentmi na faxové císla uvedené na stránke Kontakty pre vybavenie žiadosti o náhradu škody (Claims Contact).


Na týchto stránkach používame súbory cookie, ktoré umožňujú ich správne fungovanie. Máme za to, že tým, že používate tieto stránky, vyjadrujete súhlas s používaním týchto nevyhnutne nutných súborov cookie. Našu Zásadu o súboroch cookie si môžete pozrieť tu alebo kliknite na odkaz Cookies, ktorý sa nachádza v päte stránky.